Quotation

“Mỗi người có một số phận khác nhau, người bình yên, kẻ giông bão. Điều quan trọng, dù không may nhưng chúng ta vẫn có thể sống tốt, tìm mọi cách để cuộc sống nhẹ nhàng hơn”

Vũ Khánh Vân(via paves)


thecuriouspinkbunny:

Goodnight!
[Did you find the kawaii bunny?]
Artwork credit to I Love Doodle (Lim Heng Swee)

thecuriouspinkbunny:

Goodnight!

[Did you find the kawaii bunny?]

Artwork credit to I Love Doodle (Lim Heng Swee)


mystupidside:

Everyone Poops by ILoveDoodlethis man LOL he’s a genius.

mystupidside:

Everyone Poops by ILoveDoodle

this man LOL he’s a genius.

coriyu:

using typography to depict quotes

coriyu:

using typography to depict quotes